Velké táborové zmatení

Všichni jsme si prohodili role, proběhla tedy tzv. VÝMĚNA MANŽELEK. Oddíloví vedoucí a praktikanti si tak mohli vyzkoušet pozice ve vedení tábora, nebo dokonce i roli uklizečky! Děti si pak mohli vyzkoušet přístup jiných vedoucích a jiné aktivity. Mnohé oddíly se vydaly na krátký výlet do Svojanova, neboť jsme kvůli onomu viru, jehož jméno raději nebudeme vyslovovat, přišli o celodenní výlet. Vedoucí je vedli nelehkými cestami, ale přesto to všichni zvládli a bez větších obtíží se vrátili! Přidáváme zajímavou lesní dráhu 3. oddílu.
 

Objevy a vynálezy umíme sestrojit jako Myšpulín

Odpoledne nás čekala celotáborová hra s názvem MYŠPULÍNOVY VYNÁLEZY. Děti měly za úkol vyrobit několik vynálezů jako například papírovou pistolku, drátový telefon či dokonce raketu! Odměnou za to jim bylo rozklíčování zakódovaného videa, které odhalilo, že diamant byl ukraden kastelánem Kumprechtem. Nyní nás tedy čeká výslech kastelána, který se bude muset přiznat ke svým činům, neboť již nemá žádnou jinou možnost.
 

Bezva program u táboráku

Ke konci dne nás pak čekal příjemný program u ohniště, kdy si každý oddíl připravil krátké taneční vystoupení, zasmáli jsme se hned u několika her a následovalo zpívání u rozpáleného ohně.